انبار

مقایسه املاک

مقایسه
املاک صنعتی سوله چی

رهن و اجاره جاده مخصوص

رهن و اجاره جاده مخصوص/انبار/سالن/سوله/اداری/کارگاه/کارخانه/رهن/اجاره/خرید/فروش/املاک صنعتی سوله چی ۰۹۱۲۱۸۱۸۶۰۰/خمسه.

مساحت زمین

2000m2

مساحت زمین

2000m2

مساحت اداری

150m2

اجاره, رهن

800,000,000تومان تخلیه

املاک صنعتی سوله چی

جاده مخصوص (لشکری)

جاده مخصوص (لشکری)/خرید سوله و سالن در جاده مخصوص/انبار/سالن/سوله/اداری/کارگاه/کارخانه/رهن/اجاره/خرید/فروش/املاک صنعتی…

مساحت زمین

350m2

مساحت زمین

350m2

مساحت اداری

100m2

فروش

26,000,000,000تومان ماهیانه

اجاره سوله جاده مخصوص

اجاره سوله جاده مخصوص/ سوله و سالن در جاده مخصوص/انبار/سالن/سوله/اداری/کارگاه/کارخانه/رهن/اجاره/خرید/فروش/املاک…

مساحت زمین

450m2

مساحت زمین

450m2

مساحت اداری

250m2

اجاره, رهن

1,000,000,000تومان تخلیه