فروش زمين صنعتي در شهرك صنعتي بهارستان

فروش زمين صنعتي در شهرك صنعتي بهارستان

Baharestan Industrial Town, Alborz Province, Iran

فروش

2,940,000,000تومان

املاک مشابه