شهرک صنعتی کاسپین

شهرک صنعتی کاسپین

شهرک صنعتی کاسپین

آدرس شهرک صنعتی: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین-تهران – روبروی نیروگاه شهید رجایی  • مساحت :۵۶۵ هکتار

  • تعداد واحد به بهره برداری رسیده:۹۷

  • اشتغال ایجاد شده: ۴۳۱۹ نفر