شهرک صنعتی چیچکلو

شهرک صنعتی چیچکلو

شهرک صنعتی چیچکلو

آدرس: استان تهران – شهر اسلام‌شهر – انتهای خیابان کاشانی – شهرک صنعتی چیچکلو


  • آب

  • گاز

  • برق

  • اینترنت

  • تصفیه خانه

  • پست فشار قوی

  • تلفن