شهرک صنعتی پرندک

شهرک صنعتی پرندک

شهرک صنعتی پرندک

آدرس : شهر زرندیه – کیلومتر ۵۵ جاده ساوه – تهران نرسیده به شهر پرندک • مساحت :۳۵۸ هکتار

 • تعداد واحد به بهره برداری رسیده:۲۰۰

 • اشتغال ایجاد شده: ۱۵۰۰ نفر
 • آب

 • گاز

 • برق

 • اینترنت

 • پست فشار قوی

 • تلفن
 • صنایع فلزی

 • صنایع برق الكترونيك

 • خدماتی