شهرک صنعتی نظرآباد

شهرک صنعتی نظرآباد

شهرک صنعتی نظرآباد

آدرس : اتوبان تهران- قزوين؛ كيلومتر ۷۵ اتوبان قزوين-جنوب شهر نظر آباد • مساحت :۴۰۰ هکتار

 • تعداد واحد به بهره برداری رسیده:۱۲۰

 • اشتغال ایجاد شده: ۱۱۲۰نفر
 • آب

 • گاز

 • برق

 • تصفیه خانه

 • پست فشار قوی

 • تلفن
 • صنایع فلزی

 • صنایع كاني غير فلزی

 • صنایع غذايی

 • صنایع برق الكترونيك

 • آرایشی بهداشتی

 • صنایع نساجي و پوشاك

 • صنایع شيميايی

 • صنایع سلولزی