شهرک صنعتی ماهدشت

شهرک صنعتی ماهدشت

شهرک صنعتی ماهدشت

آدرس : استان البرز – شهرستان کرج – غرب شهر ماهدشت • مساحت :۴۰۰ هکتار :

  • ۱۵۰هکتار تحت اشتغال و درحال بهره برداری

  • ۲۵۰ هکتار باکاربری صنعتی و قابل سرمایه گذاری • تعداد واحد به بهره برداری رسیده:۱۰۰

 • اشتغال ایجاد شده: ۳۰۰۰نفر
 • آب

 • گاز

 • برق

 • اینترنت

 • تصفیه خانه

 • پست فشار قوی

 • تلفن
 • صنایع فلزی

 • صنایع كاني غير فلزی

 • صنایع غذايی

 • صنایع برق الكترونيك

 • آرایشی بهداشتی

 • صنایع نساجي و پوشاك

 • صنایع شيميايی

 • صنایع سلولزی