شهرک صنعتی مامونیه

شهرک صنعتی مامونیه

شهرک صنعتی مامونیه

آدرس : ۵ كيلومتري مامونيه مجاور اتوبان ساوه تهران • مساحت :۱۰۹۱ هکتار

 • تعداد واحد به بهره برداری رسیده:۱۶۳

 • اشتغال ایجاد شده: ۳۳۸۰ نفر
 • آب

 • گاز

 • برق

 • اینترنت

 • تصفیه خانه

 • پست فشار قوی

 • تلفن
 • صنایع فلزی

 • صنایع كاني غير فلزی

 • صنایع غذايی دارویی

 • صنایع برق الكترونيك

 • صنایع نساجي و پوشاك

 • صنایع شيميايی

 • صنایع سلولزی