شهرک صنعتی لیا

شهرک صنعتی لیا

شهرک صنعتی لیا

این شهر صنعتی در سال ۱۳۷۲ با تصویب هیئت وزیران تشکیل شد. در ابتدا زیر نظر استان زنجان اداره می‌شد، سپس بهاستان تهران و سرانجام با استان شدن قزوین در سال ۱۳۷۶ به این استان واگذار گردید. وسعت این شهر در ابتدا ۱۵۰ هکتار بود که به مرور و با گسترش واحدهای صنعتی به بیش از ۲۶۷ هکتار رسیده است.

آدرس شهرک صنعتی: ۱۴ کیلومتری جاده قزوین بویین زهرا • مساحت :۲۶۷هکتار

 • تعداد واحد به بهره برداری رسیده:۲۶۶

 • اشتغال ایجاد شده: ۶۵۳۵ نفر
 • آب

 • گاز

 • برق

 • اینترنت

 • تصفیه خانه

 • پست فشار قوی

 • تلفن
 • صنایع فلزی

 • صنایع كاني غير فلزی

 • صنایع غذايی

 • صنایع برق الكترونيك

 • صنایع نساجي و پوشاك

 • صنایع شيميايی

 • صنایع سلولزی