شهرک صنعتی فیروز کوه

شهرک صنعتی فیروز کوه

شهرک صنعتی فیروز کوه

آدرس : واقع در محور تهران- فيروزكوه ؛ ۵ كيلومتر بعد از شهر فيروزكوه در فاصله ۱۲۵ كيلومتري شهر تهران • مساحت :۲۰۵ هکتار

 • تعداد واحد به بهره برداری رسیده:۲۹

 • اشتغال ایجاد شده: ۸۲۹ نفر
 • آب

 • برق
 • صنایع فلزی

 • صنایع كاني غير فلزی

 • صنایع غذايی

 • صنایع برق الكترونيك

 • آرایشی بهداشتی

 • صنایع نساجي و پوشاك

 • صنایع شيميايی

 • صنایع سلولزی