شهرک صنعتی خوارزمی

شهرک صنعتی خوارزمی

شهرک صنعتی خوارزمی

آدرس: كيلومتر ۴۵ بزرگراه امام رضا (ع) بين دو شهرك عباس آباد و ايوانکي سمنان • مساحت :۳۴۴ هکتار

 • تعداد واحد به بهره برداری رسیده: ۱۹۰

 • اشتغال ایجاد شده: ۱۲۸۰ نفر
 • آب

 • برق
 • صنایع فلزی

 • صنایع كاني غير فلزی

 • صنایع غذايی

 • صنایع برق الكترونيك

 • صنایع نساجي و پوشاك

 • صنایع شيميايی

 • صنایع سلولزی