شهرک صنعتی خرم دشت

شهرک صنعتی خرم دشت

شهرک صنعتی خرم دشت

آدرس : ۲۸ کیلومتری جاده تاکستان اوج  • مساحت :۲۲۳۴ هکتار

  • تعداد واحد به بهره برداری رسیده: ۱۲

  • اشتغال ایجاد شده: ۲۲۷ نفر
  • آب

  • برق

  • تلفن