شهرک صنعتی بیجین ری

شهرک صنعتی بیجین ری

شهرک صنعتی بیجین ری

آدرس:جاده قدیم قم -تهران – جاده چرم شهر- جنب پلیس راه حسن اباد

  • مساحت :۳۰ کیلموتر مربع


  • تعداد واحد به بهره برداری رسیده:۱۱


  • اشتغال ایجاد شده: ۱۹۱ نفر

  • مواد غذایی