شهرک صنعتی بهارستان (کرج)

شهرک صنعتی بهارستان (کرج)

شهرک صنعتی بهارستان (کرج)

آدرس : اتوبان كرج –قزوين –جاده بهشت سكينه • مساحت :۲۲۳ هکتار

 • تعداد واحد به بهره برداری رسیده:۱۲۰

 • اشتغال ایجاد شده: نفر
 • آب

 • گاز

 • برق

 • اینترنت

 • تصفیه خانه

 • پست فشار قوی

 • تلفن
 • صنایع فلزی

 • صنایع كاني غير فلزی

 • صنایع غذايی

 • صنایع برق الكترونيك

 • آرایشی بهداشتی

 • صنایع نساجي و پوشاك

 • صنایع شيميايی

 • صنایع سلولزی